Drukuj
odsłon: 10013
Wpisany przez MN   

Obecny skad Zarzdu NTS Trjka Nako:

 1. Artur Sierzchua - prezes
 2. Henryk Knioa - wiceprezes
 3. Micha Nowak - skarbnik
 4. Wadysaw Gajewski - sekretarz
 5. Krzysztof Benenowski
 6. Leszek Dornowski
 7. Szymon Piniarski
 8. Natalia Piniarska
 9. Tomasz Marach
 10. Tomasz Waniowski
 11. Tadeusz Sobol

Spotkania Zarzdu Klubu odbywaj si w rody o godzinie 17:15.

 

 


Bialka

Od pocztlu istnienia klubu w skad zarzdu wchodzi Kazimierz Biaka. Niestety w listopadzie 2010 roku, po dugiej chorobie, zmar.

 

Z wielkim blem poegnalimy naszego przyjaciela  i koleg Kazimierza Biak, skarbnika - czonka Zarzdu Nakielskiego Towarzystwa Sportowego ?TRJKA?.

Fascynowaa nas w Nim pasja kibica sportowego, zarwno tych duych wydarze jak mistrzostwa Polski, Europy, wiata, olimpiady, jak i tych lokalnych, rozgrywanych na poziomie lig wojewdzkich a nawet wydarze organizowanych na poziomie gmin czy wrcz szk i organizacji lokalnych. Z pewnoci ta pasja zdecydowaa rwnie o podjciu pracy spoecznej w naszym Klubie.

By mionikiem wielu dyscyplin sportowych, piki siatkowej, piki nonej, ula, boksu, szermierki, podnoszenia ciarw, sportw zimowych.

Sam, ostatnio, czynnie uprawia takie dyscypliny jak tenis i golf.

Potrafi zaimponowa szczegow wiedz o sportowcach, klubach sportowych,  rozgrywkach  w wielu dyscyplinach sportu.

Charakteryzowao Go ogromne poczucie humoru, przyjazny stosunek do otoczenia, umiejtno zjednywania  ludzi, std te wielka przyjemno wsplnego z Nim dziaania.

Nie aowa czasu, sil i rodkw, aby poprzez prac w Klubie jak i poza Klubem , wspiera ide krzewienia sportu w rodowisku modszej czci naszej spoecznoci.

Bdzie nam Go brakowao.

Zarzd NTS?TRJKA?

 

 

Sponsorzy

BS Nako

S.O.S.

sos

s2